Thẻ: trúng

Mẹo luộc trứng không cần nước

Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc phải luộc trứng trong khi không hề có nước. Không thể phải không? Tuy nhiên với hướng dẫn dưới đây thì “không gì là không thể”. – Rửa sạch số trứng muốn luộc…